Παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε με λεπτομέρειες τις αναλύσεις για κάθε προϊόν της FlavourArt.

Ο Φεβρουάριος του 2015 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας και σημαντικής επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ της FlavourArt και της FEM2 - Ambiente, ενός τμήματος του πανεπιστημίου του Milano-Bicocca που λειτουργεί από το 2010 και έχει πετύχει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας της ακαδημίας με πολυάριθμες εταιρίες με αμοιβαία συνεργασία.

Οι διοικήσεις των FlavourArt και FEM2 - Ambiente έχουν υπογράψει μια σημαντική συμφωνία, που αποσκοπεί να φέρει τόσο την επιστημονική εμπειρία όσο και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό από το Πανεπιστήμιο στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Η πλήρης ενσωμάτωση και υλοποίηση του έργου θα είναι αναπόφευκτα μια μακροχρόνια διαδικασία, με συνεχείς προσπάθειες και δεσμεύσεις και από τα δύο μέρη, προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που οραματίστηκε ο Massimiliano Mancini, Διευθύνοντας Σύμβουλος της FlavourArt.

Η FEM2 - Ambiente θα βάλει την επιστημονική σφραγίδα της στα προϊόντα της FlavourArt και, στο τέλος του προγράμματος, θα έχουν επιτευχθεί αρκετοί υψηλοί στόχοι. Μεταξύ άλλων, η έγκριση της καθαρότητας των υγρών για ηλεκτρονικά τσιγάρα και των συστατικών τους, η ακριβής εκτίμηση τόσο των επιπέδων όσο και των τύπων εκπομπών που παράγονται από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και η επιβεβαίωση της απουσίας βαρέων μετάλλων και επιβλαβών ενώσεων κατά τη διαδικασία του ατμίσματος.

Η πρωτοβουλία σίγουρα θα ωφελήσει όλους τους χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων, οι οποίοι θα ενημερώνονται τακτικά για την τρέχουσα πρόοδο μέσω μιας νέας διαδικτυακής πύλης "ClearStream ONWARD". Αυτό θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων, για τη διάδοση της νέας γνώσης που αναπτύσσεται μέσω της έρευνας και επίσης για τη γνώση των εργαστηριακών λειτουργιών. Αυτή η αποκλειστική διαδικτυακή πύλη θα είναι εύκολη στην πλοήγηση και φιλική τόσο στη γλώσσα όσο και στη γραφική διεπαφή. Και όσοι έχουν πιο ανήσυχο πνεύμα θα μπορούν να διερευνήσουν σε βάθος ορισμένες από τις τεχνικές πτυχές σε ένα ειδικό τμήμα της ιστοσελίδας.

Προβλέπουμε ότι η επικοινωνία με τους χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων θα ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον μέσω ερωτηματολογίων, που θα συμπληρώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις συνήθειες, τις προτιμήσεις και τις αντιλήψεις τους για το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Η συνεργασία αυτή αντιπροσωπεύει μια βασική επένδυση για τη FlavourArt και μια ενθαρρυντική πρόκληση για τη FEM2 - Ambiente, αφού οι δύο εταιρείες μοιράζονται έναν κοινό σκοπό: να εγγυώνται την ασφάλεια των καταναλωτών, τηρώντας παράλληλα τους αυστηρούς κανονισμούς της Ε.Ε.